Nordiska Investeringsbankens (NIB) webbplats har flyttat. Den nya adressen är www.nib.int
Glöm inte att uppdatera länken ifall du har webbplatsen bland dina favoriter (Favorites)!
Nordic Investment Bank's (NIB) website has moved. The new address is www.nib.int
If you have bookmarked NIB's website, don't forget to update the bookmark!